Skip to main content

Med «Enkelt Forklart» skal vi prøve å gi deg en bedre forståelse av forskjellige buzzwords og forklare hvordan teknologier fungerer i praksis, på enklest mulig måte. Denne gangen tar vi for oss lavkode-teknologi, eller «low-code»

Hvorfor low-code?

Behovet for digital transformasjon har aldri vært større, og sett i lys av pandemien, ble mange virksomheter mer eller mindre tvunget til å endre seg, tilpasse seg nye retningslinjer og tenke nytt. Dette er bare ett eksempel hvor behovet for å kunne endre seg hurtig er essensielt. Bruken av low-code-teknologi har vokst kraftig nettopp fordi teknologien har potensiale til å hurtig og kostnadseffektivt kunne digitalisere prosesser knyttet til selskapers digitale transformasjon. Noen av verdien low-code gir er: 

  • Hyppigere leveranser og raskere prototyping 
  • Forbedrede innovasjonsprosesser, gjennom hyppigere iterasjoner 
  • Lavere IT-kompleksitet og forenklet drift og vedlikehold 
  • Reduserte utviklingskostnader 

For å forklare hva lavkode-teknologi er, er det naturlig å først forklare hva tradisjonell utvikling er, og gi en kort forklaring av hvordan en datamaskin tolker kode.

Tradisjonell utvikling

For at en datamaskin skal kunne gjøre noe som helst trenger den å få instruksjoner, og instruksjonen blir skrevet i form av maskinkode som består av 0 og 1. Kode bestående av nuller og enere er for mennesker lite lesbart og vanskelig å forstå, og derfor brukes et programmeringsspråk som er lesbart for mennesker. Tradisjonell utvikling kjennetegnes ved at en programvareutvikler skriver kode med et programmeringsspråk i en kode-editor, som så blir oversatt til maskinkode slik at datamaskinen kan gjøre det den blir bedt om. Bildet under viser et eksempel på hvordan tradisjonell programvarekode kan se ut i en kode-editor, og en applikasjon vil kunne inneholde flere tusen kodelinjer.  

Low-code

Sammenlignet med tradisjonell utvikling, slipper man med lavkode å skrive kode i et tradisjonelt programmeringsspråk. Istedenfor brukes ferdiglagde komponenter og elementer der den underliggende programkoden er skjult for brukeren.  

Du har kanskje også hørt om «no-code»? Dette begrepet blir ofte brukt sammen med low-code, og de to har svært mange likheter. Forskjellen er hovedsakelig verktøyenes evner til å støtte egentilpasset kode.

Low-code med Appfarm

Gture er partner med Appfarm, og vi har god erfaring med utviklingsverktøyet deres. Denne løsningen markedsføres som no-code fordi man kan lage applikasjoner helt uten å kode, men løsningen har også fleksibiliteten til å tilpasse egenskrevet kode. Bildet under viser et eksempel på hvordan Appfarm ser ut med diverse komponenter (knapper, tekstfelt, lister osv.) på venstre side og selve applikasjonen som utvikles i midten.

Disse komponentene må deretter konfigureres, og kobles opp til ulike datakilder. Utvikleren må altså fortsatt forstå programmeringslogikken og prosessflyten, men behovet for håndskrevet kode blir mindre viktig. I Gture har vi for utviklet en egen app som brukes for å kommunisere med partnere rundt prosjektene våre ved hjelp av low-code. Før var denne prosessen håndtert på e-post og gjennom diverse chat-tjenester. I dag har denne prosessen blitt digitalisert og vi har samlet alt på ett felles sted. 

Bruksområder 

Så – når passer det å ta i bruk low-code for din applikasjonsutvikling?  

I senere bloggpost vil vi gå nærmere inn på bruksområder, men kort fortalt passer low-code godt for å akselerere en digital transformasjon, blant annet ved å:

  • Digitalisere manuelle prosesser 
  • Erstatte tunge excel-ark med brukervennlig applikasjoner 
  • Tilrettelegge for en mobil arbeidsstyrke 
  • Bryte ned siloer mellom kjernesystemer 
  • Øke innovasjonstakten gjennom hurtig prototyping og raske iterasjoner 

Vil du lære mer?

Har du lyst til å høre mer om hvordan vi i Gture jobber med low-code?
Meld deg på morgenseminar om digital transformasjon med low-code, eller ta en titt på ett av våre andre blogginnlegg.

Vi hjelper deg med å digitalisere din bedrift – book et møte med oss!

Kontakt oss