Skip to main content
Full Product Development

Produktutvikling fra A-Å

Full produktutvikling – Har du ikke nok kapasitet eller har du begrensede ferdigheter innen produkt, design, arkitektur eller prosjektledelse? Ikke bekymre deg. Vi leverer også full produktutvikling for våre kunder, og jobber med deg fra idé til markedsleveranse ved bruk av lokale designere, prosjektledere og arkitekter – dette sammen med våre lavkostutviklingspartnere i Asia, for eksempel Brainstation-23 . Vi driver gründerprosesser fra idé til resultater sammen med deg, gjennom smidige utviklingsmetoder og tverrfunksjonell teamledelse, og utnytter globale programvareleveranseevner. 

1

Konsept

Vi lytter til dine ideer og kartlegger dine behov for produktutvikling - på denne måten kan vi finne det beste teamet av designere, arkitekter, prosjektledere og utviklere som passer for ditt prosjekt og organisasjon. Deretter starter vi konseptfasen som varierer i varighet avhengig av prosjektomfang. Konseptfasen kan innebære å intervjue sluttbrukere for å få en total oversikt over funksjonelle og tekniske krav. Estimat for design og utvikling samt et konseptdokument vil bli levert når konseptfasen er over.
2

Design

Deretter er det designfasen, hvor våre lokale designere lager wireframes, mock-ups og ferdig design i tett samarbeid med deg og dine sluttbrukere.
3

Utvikling

All produktutvikling skjer ved hjelp av samarbeidende, smidige utviklingsmetodikker og Scrum. Hvis du ikke er kjent med smidig -og lean tenkning, setter vi opp en workshop for å sikre en godt forberedt prosess med dine prosjektdeltakere. Testing er integrert gjennom hele livssyklusen til prosjektet, med hver funksjon som testes etter hvert som den utvikles, samt enhets-, system- og integrasjonstesting.
4

Vedlikehold, drift og hosting

Gture vil etter utvikling og distribusjon kunne hoste og drifte løsningen og serverne gjennom Gtures partnernettverk. Vi vil også bidra til å fortsette å utvikle og vedlikeholde løsningen din.
Ferdia, Full Product Development

Sjekk ut noen av prosjektene våre!

Kontakt oss!

Kontakt oss hvis dette høres interessant ut!

Ring oss!Send oss en mail!