Skip to main content
Ferdia
Business case
Ferdia transparent logo

Turbussbransjen fremstår som «det glemte segmentet» innen kollektiv transport. Bransjen har lav grad av digitalisering og automatisering i sine arbeidsprosesser. Ferdia har som mål å endre dette. 

Disruptive innovation i turbussbransjen

UtviklingenTurbussbransjen har gått svært sakte i forhold til andre deler av bransjen. Dette ønsket Ferdia å gjøre noe med og sammen utviklet vi en ny brukervennlig digital løsning som gjør det enkelt for både sjåfør og passasjer å reise innenlands og tvers av landegrenser. Ved å knytte sammen turbussaktører og potensielle passasjereren digital løsning blir det langt lettere for begge parter å gjennomføre reiser 

Tilby fremtidige løsninger, i dag

Ferdia kom til oss med visjonen om å transformere turbussbransjen i oktober 2016 og prosjektet ble organisert i tre kreative faser; konsept, design og utvikling. Målet var å skape en ny plattform som fokuserer to hovedting; sikre en rask, presis og effektiv kundereise, og skape et nettverk av små og mellomstore busselskaper som vil tjene samarbeid. 

Ferdia

Navnet den digitale plattformen er TEQ, en skybasert ERP-løsning med tilhørende applikasjon for både iOS og Android. Den digitale løsningen er utviklet for å sikre høy kvalitet i alle ledd av kundereisen, øke utnyttelsesgraden hver buss, og legge til rette for systematisk kvalitetsforbedring. I tillegg reduseres manuelle arbeidsprosesser gjennom den digitale løsningen, kundedialogen blir mer effektiv og utnyttelsesgraden hver buss øker. 

Ferdia
Kunnskap Og Erfaring

I en tid hvor store selskaper og globale selskaper utfordrer lokale virksomheter, kommer Ferdia inn som et friskt pust. De ønsker å styrke lokalsamfunnene i Norge ved å skape et nettverk som drar nytte av samarbeid gjennom å utvikle lokale busselskaper og øke kompetansen. 

Sjekk ut nettsiden deres for mer informasjon. 

Vil du sjekke ut flere av våre prosjekter ?