Skip to main content
sustainable, sustainability

"Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige."

Bærekraftig Business Case
dignio transparent logo

Dignio gjør det mulig for helsepersonell å tilby en ny fjernpleietjeneste. 

Hva Gjør De?

Dignio sin tjeneste lar pasienter gjøre medisinske målinger hjemme med visshet om at helsepersonell følger opp resultatene og er tilgjengelig for støtte og omsorg underveis. Det gir en trygg og fleksibel hverdag med høyere livskvalitet. 

Produktet deres lar ikke bare pasienter bli engasjert i sin egen helse, men bidrar også til å løse en av de betydelige utfordringene i nær fremtid – folk blir eldre og trenger mer omsorg. Ved å sette opp et system som gjør pasienter i stand til å bli mer selvhjulpne, kan sykepleiere gi mer betydningsfull og relasjonell pleie til pasientene. 

Hvordan Hjelper Vi Dem?

For å sørge for at Dignios sine tjenester fungerer problemfritt på alle overflater, hjelper vi dem med å optimalisere løsningen deres for iOS og Android. Dignios produkt brukes av pasienter i alle aldre, og derfor må helseplattformen imøtekomme mange ulike brukerbehov . Plattformen må utvikles for personer med nedsatt syn, begrenset teknisk kunnskap og andre utfordringer som kan være forbundet med helseproblemer eller behandling. 

For ikke å gå på akkord med pasientbehandlingen, er et av hovedfokusene våre i arbeidet med Dignio å bruke et dynamisk og svært brukervennlig design. Vi har også et sett med dedikerte programvareingeniører som støtter Dignio i deres produktutvikling. Dette gjør at Dignio kan spare kostnader, uten å gå på akkord med budsjetter eller tidsrammer. 

Dignio
Hva Er Resultatet?

Dignio er i ferd med å bli en sentral del av løsningen for å gjøre helsevesenet bærekraftig. Vår pasientsentrerte løsning fører til fleksibilitet, prestasjonsfølelse og økt bevissthet om brukerens egen helsesituasjon. Kombiner dette med samfunnsøkonomiske fordeler som reduserte legebesøk, færre sykehusinnleggelser og daglig oppfølging hjemme gjør løsningen vår ettertraktet blant helsevesenet og pasientene selv.

I Gture er vi stolte av å samarbeide med Plastpiratene som jobber for å bevare og bruke marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. 

Du kan sjekke ut mer av arbeidet vårt her . 

Gture er stolt over å ha tatt det forretningsverdige løftet. Gjennom våre prosjekter vil vi bidra til å nå FNs bærekraftsmål . 

Vi er for tiden inne i en fantastisk tid når det gjelder banebrytende innovasjoner, og vi gjør vårt beste for å støtte prosjekter som gjør verden til et bedre sted for mennesker og dyreliv. Vi er ivrige etter å møte mennesker og prosjekter som tar samfunnsansvar og gjør sitt beste for å fremme en bærekraftig livsstil. 

Tør du ta løftet? 
Registrer deg her: businessworthy.org/commit