Full produkt- og tjenesteutvikling

Har du for lite kapasitet, eller manglende inhouse produkt-, design-, arkitektuell-, eller prosjektledelse kompetanse? Ikke noe problem! Vi hjelper våre kunder med full produkt- eller tjenesteutvikling, hvor vi går fra ide til marked. Vi bruker vårt nettverk av designere, prosjektledere, informasjonsarkitekter, og produktledere, sammen med kostnadseffektive utviklingsressurser fra Asia til å drive innovasjon og forretningsprosesser sammen med deg. Gjennom agile utviklingsmetoder, som Scrum og Kanban, og kryssfunksjonale teams bruker vi vår kompetanse til å sikre en god utviklingsprosess

1

Konsept
Sammen går vi gjennom deres ideer og kartlegger behov. Basert på dette, setter vi sammen det beste kryssfunksjonale teamet av designere, prosjektledere, og informasjonsarkitekter for ditt prosjekt og organisasjon. Omfanget av den videre konseptfasen avhenger av prosjektets lengde og scope. Konseptfasen kan innholde brukerintervjuer for å identifisere behov og krav til løsningen, til workshops og øvelser for å sikre en god fremgang. Ved slutten av konseptfasen vil all innsikt og konsepdokumentasjonen overlevers, og det vil gis et estimat for design og utvikling.
2

Design
Videre går vi inn i designfasen, hvor våre lokale designere lager wireframes, mock-ups og ferdig design i tett samarbeid med deg og dine sluttbrukere.
3

Utvikling
All utvikling gjøres ved inkluderende Agile utviklingsmetodikk, som scrum og KanBan. Dersom du ikke er kjent med agile utvikling og lean-tankegangen, setter vi opp en workshop som forsikrer at alle involverte parter er ombord om prosjektets gang. Testing integreres kontinuerlig gjennom utviklingsløpet, med hyppige enhetstester av komponenter.
4

Vedlikehold, drift og hosting (DevOps)
Gture vil etter utvikling og lansering være kapabel til å hoste og drifte løsningen gjennom Gture's partner nettverk. Vi vil også bidra til kontinuerlig utvikling og vedlikehold av din løsning.

Kontakt oss!

Ta kontakt med oss dersom dette høres interessant ut

RingE-mail