Ditt globale innovasjon- og utviklingsnettverk

Vi Gture har hjulpet drømmere siden 2014. Gjennom våre digitale leveranser med fokus på software og design, har vi hjulpet bedrifter forstå og bruke digital innovasjon til å styrke deres virksomhet
Nå kan det være din tur!

I Gture bruker vi vårt lokale og globale nettverk av utviklere, UX-/UI-interaksjonsdesignere, prosjekt- og produktledere til å levere verdifulle digitale løsninger til våre kunder. Vi driver entreprenørielle prosesser fra ide til produkt, gjennom agile rammeverk og kryssfunksjonale team. Sammen med vårt globale nettverk, tilbyr vi høy grad av fleksibilitet og unik spisskompetanse inn i dine prosjekter.

Inkluderende forretningsmodell

The Gture Way

I Gture, så oppfyller vi dine digitale drømmer. Selvom vi er et Oslo basert selskap, leverer vi digitale løsninger sammen med våre globale og lokale partnere. Vi jobber med alt fra tidlig startups, til store internasjonale konsern.

Gjennom vår nettverksbaserte forretningsmodell kan vi drive innovasjon og kostnadseffektive resultater skreddersydd til din bedrifts behov.

CEO and Co-founder of Gture Rolv-Erik Spilling having a meeting with Gture employee
A picture of Gture's global partner network.
I nettverk med de beste

Gture's Internasjonale partnere

Ved å jobbe i et nettverk av lokale og internasjonale partnere, får vi tilgang til et enormt ressursnettverk med god bredde- og dybdekunnskap om digitale trender og løsninger. Sammen med våre partnere, jobber vi smidig slik at vi kan bygge på innovasjoner i markedet og handle raskt.

Bærekraftige forretningsprosesser

Vi bidrar til å gjøre en forskjell!

Omforent rundt felles ønske å gjøre verden til et bedre sted, ønsker vi å støtte bedrifter og prosjekter som jobber med bærekraftige løsninger. Når vi velger partnere til vår nettverk, velger vi selskap som er flaggbærere innen bærekraft og grønn innovasjon i deres land.

Sammen med Business for Peace, har vi tatt The Businessworthy Pledge. Gjennom våre prosjekter håper vi å kunne søtte mange selskap som ønsker å gjøre en forskjell, og bidra til at vi når FN's 17 bærekraftsmål

Picture of a globe showing south east Asia
Two possible Gture employees standing on a sea of Ice
A beatiful picture of a river amongst dense rainforest

Hils på Teamet!

Sondre Røisehagen - Designer

Sondre Røisehagen

Designer

Janne Archer Lohne - Project Manager

Janne Archer Lohne

Project Manager

Erlend Anfinsen - Project Manager

Erlend Anfinsen

Project Manager

Selma Ahlsand - Project Manager

Selma Ahlsand

Project Manager

Ådne Skjelbreid Djuve - Project Manager & Data Scientist

Ådne Skjelbreid Djuve

Project Manager & Architect

Ingrid Hammersbøen - Project Manager & Data Scientist

Ingrid Hammersbøen

Project Manager & Data Scientist

Rolf Sjødal - Senior Architect

Rolf Sjødal

Senior Architect

Mina Stensaker

Internship

Portrait of design lead Line Andorsen

Line Andorsen

Design lead

Portrait of Gture's senior architect Ottar Henanger

Ottar Henanger

Senior architect

Marianne Grødem Reine - Project Manager & Data Scientist

Marianne Grødem Reine

Project Manager & Data Scientist

Portrait of Project manager and architect Jonathan Trapnes

Jonathan Trapnes

Project manager and Architect

Portrait of senior project manager Håkon Jacobsen

Håkon Jacobsen

Senior Project Manager

Portrait of Project Manager GDPR Marthe Annweiler

Marthe Annweiler

Project Manager GDPR

Portrait of Gture Designer Anne Petra Østli

Anne Petra Østli

Designer

A portrait of Gture's Senior project manager Janagan

Janagan Balasingham

Senior Project Manager

Fredrikke Schjøtt-Rivers - Designer

Fredrikke Schjøtt-rivers

Designer

Portrait of Project Manager Nilanka Haupenge

Nilanka Haupege

Project Manager

Portrait of Gture's senior project manager Henrik Tveit

Henrik Tveit

Senior Project Manager

Léa Gaigeot - Developer & Architect

Léa Gaigeot

Developer & Architect

Knut Wiig - Project Manager

Knut Wiig

Project Manager

Anniken Moe- Project Manager

Anniken Moe

Senior Project Manager

Yan Jiang

Developer

Halvor Johannes Langhoff

Senior Project Manager

Portrait of COO and Co-Founder Rolv-Erik Spilling

Rolv-Erik Spilling

Gture COO and Co-Founder

Portrait of CEO and Co-Founder Stein Erik Moe

Stein Erik Moe

CEO and Co-Founder

Kontakt oss!

Ta kontakt med oss dersom dette høres interessant ut

RingE-mail